Spoedgevallen

Na 17.00 uur op werkdagen, het weekend, feestdagen en tijdens onze afwezigheid kunt u voor spoedgevallen terecht op deTandartsenpost010 gevestigd in de spoedeisende hulp van het Erasmus Medisch Centrum.

logo tandartsenpost op maat

www.tandartsenpost010.nl

Dr. Molenwaterplein 30

3015 GD Rotterdam

010 – 4 55 21 55

info@tandartsenpost010.nl

De kosten van een spoedbehandeling bij Tandartsenpost010 zijn uiteraard afhankelijk van de benodigde hulp, maar zullen vrijwel nooit meer dan 200 euro bedragen. De rekening dient u direct na afloop van de behandeling te voldoen. Heeft u een aanvullende tandartsverzekering? Dan kunt u de nota, nadat deze is voldaan, indienen bij uw zorgverzekeraar.