Tarieven

Per 1 januari 2013 zijn de tarieven van tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici landelijk door de overheid vastgesteld. Op de tarievenlijst op de website allesoverhetgebit.nl staan de tarieven voor elke behandeling met de daarbij behorende code. Met deze code’s kunt u op uw zorgpolis nagaan of uw verzekeraar een behandeling (deels) vergoedt.

Wanneer u dit doet voordat u een behandeling afspreekt, voorkomt u financiële verrassingen achteraf. Voorafgaand aan elke behandeling, kunt u een prijsopgave vragen. Achteraf ontvangt u een rekening waarop u de uitgevoerde behandelcode’s duidelijk kunt terugvinden. Op die manier bent u goed geïnformeerd over de behandelingen en de kosten.

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een tariefcode. U ontvangt uw nota via Infomedics. Als u wilt kunt u ook direct contant of via PIN afrekenen.

Voor uw eerste afspraken als nieuwe patiënt is het verplicht om contant of via PIN af te rekenen. U ontvangt daarbij een factuur die u, wanneer u bijverzekerd bent voor tandheelkunde, kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.